Archiwa autora: asia

Ubezpieczenia oldtimerów


Zasady ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, w tym ubezpieczeń oldtimerów,
reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(z dnia 22 maja 2003 r., Dz. U. Nr 124, poz. 1152).
Wcześniejsze przepisy operowały takimi pojęciami jak weteran szos, czy pojazd zabytkowy. Aktualna wersja ustawy, definiuje jedno zastępcze pojęcie: pojazd historyczny.
Art.2. pkt.11.

pojazd historyczny:
a) pojazd zabytkowy w [...]