Żółte blachy - rejestracja pojazdu zabytkowego


W tym artykule znajdziesz wszystko to, co powinieneś wiedzieć, aby zarejestrować swojego oldtimera jako zabytek.

SPS 5F

SPS 5F

Zalety posiadania żółtych blach

 • dopuszczenie do ruchu pojazdów nie spełniających aktualnie obowiązujących norm (np. zawartości spalin, bez kierunkowskazów itp.)
 • brak okresowych przeglądów, bezterminowa rejestracja
 • możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na konserwację zabytku
 • możliwość wykupienia sezonowego ubezpieczenia OC
 • estetyczne tablice
 • nobilitacja

Dla wielu nietypowych pojazdów, żółte blachy często bywają jedynym sposobem na dopuszczenie do ruchu w ogóle. Dokumentacja z białej karty pozwala na rejestrację pojazdu nie spełniającego wymagań narzuconych współczesnym pojazdom, takich jak brak hamulca ręcznego, prędkościomierza, kierunkowskazów, klaksonu itp.

Polskie rejestracje nie są dziełem sztuki, ale żółte blachy są niewątpliwie najpiępniejszą z możliwych opcji. Oprócz nobilitacji, którą niosą ze sobą zabytkowe rejestracje, najczęstszym argumentem przemawiającym za żółtymi blachami jest brak konieczności dokonywania okresowych badań technicznych. Twój zabytek odwiedza stację diagnostyczną tylko raz - podczas pierwszej rejestracji. Wtedy uzyskuje stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym. W kolejnych latach wystarczy tylko okresowe opłacanie składki ubezpieczenia OC.

Minusy

Trzeba także uczciwie powiedzieć, że wielu kolekcjonerów rezygnuje z posiadania żółtych rejestracji, kierowanych głównie następującymi pobudkami:

 • aby je zdobyć, trzeba się trochę nabiegać (urzędy, rzeczoznawcy, stacja diagnostyczna i inne papierki),
 • sumaryczne koszty uzyskania żółtych tablic, to w najlepszym przypadku kilkaset złotych,
 • aby wyjechać zabytkowym pojazdem za granicę, musisz uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków,
 • nie możesz sobie pozwolić nawet na małe ulepszenia i modyfikacje,
 • kiedyś zabytkom przysługiwały dodatkowe zniżki w ubezpieczeniach, które teraz już nie obowiązują.

Krótko mówiąc, minusy można sprowadzić do dodatkowych kosztów, które należy ponieść aby zarejestrować pojazd kolekcjonerski jako zabytek.

Przemyśl sprawę zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz myśleć o żółtych blachach, najlepiej jeszcze przed remontem jeśli taki planujesz, upewnij się, jak przygotować pojazd. Może warto poczekać jeszcze rok, aby załapać się na inną klasę wiekową, albo tak przeprowadzić remont, aby załapać się do innej klasy zabytku.

Polskie prawo mówi o tym, że:

Pojazd zabytkowy, to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury.

Pojazd zabytkowy powinien:

 • mieć co najmniej 25 lat,
 • być nieprodukowany od lat 15 (dany model),
 • posiadać minimum 75% zachowanych oryginalnych części.

Pojazd młodszy niż 25-letni też może zostać wpisany do rejestru zabytków, jeżeli jest egzemplarzem unikalnym i posiada przynajmniej jedną z niżej wymienionych cech:

 • posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne,
 • dokumentuje znaczące etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,
 • był związany z istotnymi wydarzeniami historycznymi,
 • był użytkowany przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne,
 • ma związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,
 • posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany,
 • został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji.

Status zabytku europejskiego przyznaje FIVA. Są to relatywnie o wiele większe koszty, ale dla egzemplarzy unikatowych w skali europejskiej na pewno warto. Zgodnie z wytycznymi FIVA do pojazdów zabytkowych zaliczają się wszystkie pojazdy napędzane mechanicznie, zachowane w postaci oryginalnej, wyprodukowane więcej niż 25 lat temu, utrzymane i serwisowane zgodnie z wymogami producenta, będące w poprawnym stanie technicznym, nie przeznaczone do codziennej eksploatacji.

Według definicji FIDVA status zabytku można uzyskać w różnych klasach wiekowych:

 • klasa A ? Ancestor, pojazdy zbudowane do 1904 roku
 • klasa B ? Veteran, pojazdy wyprodukowane pomiędzy 1 stycznia 1905 i 31 grudnia 1928
 • klasa C ? Vintage, pojazdy pomiędzy 1 stycznia 1919 a 31 grudnia 1930
 • Klasa D ? Post Vintage, pojazdy pomiędzy 1 stycznia 1931 a 31 grudnia 1945
 • Klasa E ? Post War, pojazdy wyprodukowane pomędzy 1 stycznia1946 a 31 grudnia 1960
 • Klasa F ? pojazdy wyprodukowane pomiędzy 1 stycznia 1961 a 31. grudnia 1970
 • Klasa G ? pojazdy wyprodukowane po 1 stycznia 1971, starsze niż 25 lat (licząc od pierwszego dnia bieżącego roku)

Ze względu na stan zachowania zabytku FIVA wyróżnia trzy grupy:

 1. Authentic - autentyczne
 2. Original - oryginalne
 3. Restored - restaurowane
 4. Rebuilt - rekonstruowane

Przynależność do każdej grupy określa się podając jednocześnie procent oryginalnych części.

Droga do zabytkowych rejestracji

Zabytkowe rejestracje, jak każde inne rejestracje można dostać w wydziale komunikacji w starostwie powiatowym. Ale zanim się tam pojawisz, musisz załatwić kilka innych spraw:

 1. udokumentować pochodzenie pojazdu (umowa kupna-sprzedaży itp.),
 2. zdobyć opinię rzeczoznawcy,
 3. uzyskać wpis do krajowego i wojewódzkiego rejestru zabytków
 4. pomyślnie przejść ?badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi? przeprowadzane na stacji kontroli pojazdów.
Trochę teorii

Wszystkie polskie zabytki spisane są w Krajowym Rejestrze zabytków prowadzonym przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Każdy z zabytków w tym rejestrze posiada swoją własną kartę ewidencyjną, zawierającą informacje na temat danego egzemplarza. Jest to kilka druków na sztywnym, białym papierze, zbliżonym do formatu A4; wraz z dokumentacją fotograficzną.

Jest to tzw. Karta Ewidencyjna Zabytków Ruchomych Techniki, która ze względu na swój wygląd potocznie nazywana jest białą kartą.

Skan: Biała karta (Karta Ewidencyjna Zabytków Ruchomych Techniki)

Biała karta zawiera takie informacje jak:

 1. określenie zabytku (rodzaj, typ)
 2. czas powstania
 3. podstawowy budulec
 4. dane producenta, numer silnika i numer fabryczny
 5. wymiary
 6. ciężar
 7. ilość sztuk
 8. Fotografie i rysunki techniczne pozwalające na identyfikację obiektu
 9. dane adresowe
 10. dane właściciela
 11. dane użytkownika
 12. miejsce przechowywania
 13. sposób udostępniania (adres właściciela)
 14. dane rejestru zabyków (nr i data)
 15. historię egzemplarza
 16. pierwotne przeznaczenie
 17. obecne użytkowanie i przewidywane w przyszłości
 18. remonty, zmiany konstrukcyjne, modernizacje
 19. opis i charakterystyka techniczna
 20. stan zachowania i potrzeby konserwatorskie

Integralną częścią białej karty może być Wkładka do Karty Ewidencyjnej, która zawiera:

 1. miejscowość
 2. obiekt
 3. zawartość wkładki (w moim przypadku jest to dodatkowa dokumentacja fotograficzna)

Szablon: Biała karta w formacie .pdf

Rzeczoznawca

Białą kartę sporządza uprawniony rzeczoznawca samochodowy.

W moim przypadku sprawa wyglądała tak, że zadzwoniłem do Wojewódzkiego Konserwatora zabytków żeby rozeznać sprawę. Tam dostałem namiary na kilku rzeczoznawców.

Wybrałem Katowickie biuro rzeczoznawców Promobil i telefonicznie umówiłem się na oględziny motocykla. W wyznaczonym terminie przyjechali dwaj panowie obejrzeć przedmiotowe cudo i oprócz sporządzenia kompletnej dokumentacji fotograficznej, pytali o historię egzemplarza oraz inne dane, które były potrzebne do wpisów w białej karcie (patrz wyżej).

Po dwóch tygodniach mogłem odebrać od rzeczoznawcy:

 • opinię techniczną, zakończoną słowami ?Na podstawie przeprowadzonego badania i przedstawionych dokumentów pojazd można zakwalifikować do grupy pojazdów zabytkowych?,
  Skan: Pierwsza strona opinii technicznej
 • trzy egzemplarze białej karty - jedna dla mnie, jedna dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, trzecia do Krajowego Rejestru Zabytków w Warszawie.
 • wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi
  Skan: Wniosek o przeprowadzenie badania technicznego pojazdu zabytkowego
 • fakturę, a na niej brutto:
  • 305 zł - sporządzenie dokumentacji (opis + biała karta)
  • 64 zł - fotografie
  • 55 zł - dojazd na miejsce oględzin
Wojewódzki Konserwator Zabytków

Z dokumentami od rzeczoznawcy można już złożyć wniosek u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis na listę zabytków techniki.

Oprócz opłat (koszty rzędu kilku listów poleconych) do wniosku dołącza się kopię opinii i dwa egzemplarze białej karty.

Wojewódzki konserwator wysyła nasz wniosek także do Warszawy, a po kilku tygodniach dostajemy odpowiedź, że nasz pojazd jest od tej chwili zabytkiem i jest wpisany do rejestru pod numerem?

Skan: Zaświadczenie o wpisie do rejestru zabytków

Badania diagnostyczne

Zanim pojedziesz do starostwa po rejestracje, potrzebny jest jeszcze jeden dokument ze stacji diagnostycznej potwierdzający dopuszczenie do ruchu.

Na badania należy się udać z wnioskiem o badania (dostałem gotowy od rzeczoznawcy) i decyzją o wpisie (od Konserwatora).

Badania są o wiele dokładniejsze niż w przypadku tradycyjnych pojazdów, więc trzeba sobie zarezerwować trochę więcej czasu.

Koszt badania to około 200 zł. Na stacji diagnostycznej otrzymujesz ?Zaświadczenie o
przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami
technicznymi?, które będzie potrzebne przy rejestracji w starostwie.

Skan: Zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu zabytkowego

Wydział komunikacji

Posiadając zaświadczenie ze stacji diagnostycznej i decyzję konserwatora udajesz się do Wydziału komunikacji. Tu już historia jest typowa i każdy kto już rejestrował jakikolwiek pojazd powinien wiedzieć: wniosek + potwierdzenie płaty za tablice (trochę więcej niż za standardowe) + dowód zakupu / umowa + dowód osobisty + podatek w urzędzie skarbowym.

Jeśli chcesz swojego zabytku używać cały rok, po uzyskaniu tymczasowego dowodu rejestracyjnego trzeba jeszcze tego samego dnia opłacić składkę OC. Ale przywilejem pojazdów zabytkowych jest możliwość wykupienia okresowego ubezpieczenia OC (na minimum 30 dni). W takim przypadku nie musisz się spieszyć z ubezpieczeniem, możesz go wykupić go tylko na dany sezon/rajd.

Ostatecznie, po kilku tygodniach niecierpliwego oczekiwania, dostajesz wreszcie stały dowód rejestracyjny i upragnione żółte blachy!

Informacje i odnośniki

Dołącz do kompanii komentując, śledząc komentarze i linkując posty ze swojego bloga


Inne posty
WSK Dudek - renowacja
WSK Dudek - historia egzemplarza

Skomentuj

Napisz, co myślisz na ten temat. Możesz użyć podstawowego formatowania HTML.

Komentarze czytelników

dzięki za informacje. Piękna historia. Wiem że wypisałeś wszystko ładnie ale chciałem wiedzieć jakie były kompletne koszty wszelkich operacji???