Ubezpieczenia oldtimerów


Zasady ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, w tym ubezpieczeń oldtimerów,
reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(z dnia 22 maja 2003 r., Dz. U. Nr 124, poz. 1152).

Wcześniejsze przepisy operowały takimi pojęciami jak weteran szos, czy pojazd zabytkowy. Aktualna wersja ustawy, definiuje jedno zastępcze pojęcie: pojazd historyczny.

Art.2. pkt.11.

pojazd historyczny:
a) pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym [pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury, - patrz Ustawa o ochronie zabytków],
b) pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach, [czyli eksponaty muzealne]
c) [każdy] pojazd mający co najmniej 40 lat,
d) pojazd mający co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;

Z powyższego, wynika, że nie tylko pojazdy na żółtych blachach mogą liczyć na specjalne potraktowanie podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej.

OC ? obowiązkowe ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Każdy pojazd, poruszający się po drogach, włączając oldtimery, zobowiązany jest posiadać polisę obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. OC musisz posiadać w momencie kiedy chcesz wjechać na drogę.

Pojazdy historyczne są jednymi z nielicznych, które nie muszą posiadać ciągłości ubezpieczenia OC. Status pojazdu historycznego oznacza możliwość wykupienia ubezpieczenia krótkoterminowego ? polisy jedynie ?na sezon?. Minimalny okres ubezpieczenia to 30 dni.

Po upływie okresu ubezpieczenia, polisa automatycznie wygasa. To ważna informacja, ponieważ w przy typowym ubezpieczeniu komunikacyjnym, umowa jest automatycznie przedłużana, nawet jeśli w porę nie zapłacisz składki za kolejny okres ubezpieczenia. Jeśli zdarzy się wypadek, koszty może pokryć towarzystwo ubezpieczeniowe.

W przypadku ubezpieczenia krótkoterminowego, polisa wygasa automatycznie po upływie okresu ubezpieczenia, więc w razie wypadku, czy jakichkowliwek innych uszkodzeń (np. na parkingu, placu wystaw), koszty wszystkich skutków pokrywa właściciel. Nie trzeba tłumaczyć jak tragiczne w skutkach może być porysowanie autentycznego Triumpha przez wózek z Kaśki? Wliczając koszty procesu za straty moralne?

Ubezpieczenie krótkoterminowe nie musi jednak oznaczać jakiejś nadzwyczajnej oszczędności, ponieważ składka za ubezpieczenie krótkoterminowe uwzględnia jedynie zniżkę za przebieg ubezpieczenia (do 60%), ewentualnie za kontynuację w danym zakładzie ubezpieczeń (5 do 10%).

Może się okazać, że składka za OC na pięć miesięcy wyniesie tyle samo co składka za cały rok lub niewiele mniej. Dla kogoś kto ?pracuje na zniżki? korzystniejsze okaże się wtedy całoroczne ubezpieczenie.

AC, Autocasco ? ubezpieczenie oldtimera od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży

Ubezpieczenie autocasco dla oldtimerów to nieco bardziej złożona sprawa, ze względu na trudności w ustaleniu rzeczywistej wartości pojazdu. Dla szczęśliwego posiadacza jego zabytek jest bezcenny, ubezpieczyciel natomiast przyjmie wartość z cennika? Nie uwzględnia on oczywiście tego co w zabytkach najważniejsze, tutaj im pojazd starszy, tym niższa wartość. Wiek, żółte blachy ani status pojazdu historycznego się nie liczą.

Dlatego konieczna jest indywidualna wycena pojazdu. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, może ona być dokonywana przy pierwszym ubezpieczeniu albo przy każdym wznowieniu. Koszt takiej wyceny to od 200 zł wzwyż.

NNW ? ubezpieczenia kierowcy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie kierowców pojazdów historycznych od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nie różni się niczym od ubezpieczeń innych pojazdów.

Zielona karta ? ubezpieczenia za granicą

Zielona karta jest polisą ubezpieczeniową (na zielonym druku - stąd nazwa) gwarantującą objęcie ochroną ubezpieczeniową również poza granicami kraju. Zielona karta dla pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich i starych egzemplarzy nie różni się niczym od standardowej Zielonej karty.

W granicach Unii Europejskiej, posiadanie zielonej karty nie jest wymagane (wyjątkiem są Rumunia i Bułgaria), wystarczy samo OC. Większość firm wystawia Zieloną kartę na życzenie, dołączając ją gratis do wykupionej polisy OC.

Zieloną kartę można także wykupić na granicy, ale jest to rozwiązanie mniej opłacalne.

Uwaga: Musisz pamiętać o tym, że jeśli twój oldtimer to pojazd
zabytkowy, na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.), na wywóz zabytku za granicę musisz posiadać pozwolenie konserwatora. W przypadku, jeśli twój pojazd nie jest zabytkiem, ale posiada cechy zabytku, musisz posiadać stosowne zaświadczenie, oznaczające brak konieczności posiadania pozwolenia na wywóz zabytku za granicę.

Pakiety

Większość towarzystw ubezpieczeniowych przyznaje dodatkowe zniżki dla klientów, którzy ubezpieczają w danym towarzystwie więcej niż jedną rzecz. Korzystniej jest wykupować ubezpieczenia w pakietach, np. OC+AC+NNW, lub OC+AC. Dodatkowo, jeśli wykupujesz w danej firmie także ubezpieczenie domu, mieszkania lub ubezpieczenie na życie, możesz liczyć na dodatkowe zniżki podczas ubezpieczania pojazdu.

Dodatkowe informacje

Odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące ubezpieczeń udzielą:

Aktualne wersje ustaw można znaleźć w Internetowym Systemie Informacji Prawnej.

Informacje i odnośniki

Dołącz do kompanii komentując, śledząc komentarze i linkując posty ze swojego bloga


Inne posty
Bitwa wyrska 2008
WSK Dudek - renowacja

Skomentuj

Napisz, co myślisz na ten temat. Możesz użyć podstawowego formatowania HTML.

Komentarze czytelników

PZU SA przewiduje zniżkę w OC w wysokości 70% dla pojazdów spełniających łącznie poniższe warunki:
1. pojazd z okresem eksploatacji powyżej 25 lat
2. przedstawienie legitymacji jednego z poniższych klubów:
- CAAR (w tym sekcja Syrena)
- Automobilklub Polski + Warszawskie Koło Pojazdów zabytkowych
- Klub Pojazdów Zabytkowych fundacji Ochrony Zabytków Militarnych.

Tu wpisz swój komentarz.

Tu wpisz swój komentarz.ubezpieczylem na rok tak nafszelki wypadek gdybym chcial pojechac na jakas wystawe albo pokaz oplata byla bardzo niska po roku automatycznie sie wznowilo i podrozalo o 400 % po miesiacu poszedlem do ubezpieczalni Pani napisala wypowiedzenie zaplacilem za 1 miesiac myslalem ze sprawa rozwiazana ale sie mylilem Ubezpieczalnia zada zaplaty za caly rok samochodu nie uzywam stoi na kozlach juz 10lat.pytanie czy musze placic zacaly rok. DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ POZDRAWIAM ZBYSZEK